Hoe categorieën aanmaken met standaardwaarden (sociale categorie, departement,…)?

Hoe categorieën aanmaken met standaardwaarden (sociale categorie, departement,…)?

Het kan nuttig zijn om in uw tabellen voor elke deelnemer informatie te hebben over tot welke sociale categorie hij behoort, of aan welk departement of kostencentrum hij verbonden is, enz.
U kunt tot 5 categorieën aanmaken, in functie van uw eigen behoeften. Per categorie bepaalt u de overeenkomstige waardenlijst.
Bijvoorbeeld om een ‘Sociale categorie’ aan te maken waarbij u voor elke deelnemer kunt aanduiden of het gaat om een manager, een kaderlid, een bediende of een arbeider, gaat u als volgt te werk:

  • Klik in het menu links op ‘Deelnemers’ en vervolgens op ‘Opties/categorieën’.
  • Onder ‘Categorieën’ klik op ‘Een categorie toevoegen’
  • Vul de titel van de nieuwe categorie in, in dit geval: ‘SocialeCat.’ (een korte titel geeft ook smallere kolommen in de tabellen).
  • Vul in het eerste veld de waarde ‘manager’ in, in het tweede veld ‘kader’, klik vervolgens op ‘Voeg een waarde toe’ om de waarde ‘bediende’ in te vullen enzovoort.
  • Klik op ‘Opnemen’ en sluit het dialoogvenster.
  • Vanaf nu kunt u één van de waarden die u aangemaakt heeft, toekennen aan elke medewerker die in de deelnemerslijst vermeld is of die u eraan toevoegt.

Deze gegevens kunnen vervolgens ook ingeladen worden via de importfunctie.