Hoe informatievelden aanmaken, zonder standaardwaarden (stamnummer, RSZ,…)?

Hoe informatievelden aanmaken, zonder standaardwaarden (stamnummer, RSZ,…)?

Sommige gegevens over de deelnemers die nuttig zijn voor de rapporten kunnen niet samengevat worden in een aantal waarden. Bijvoorbeeld: geboortedatum, stamnummer, sociale zekerheidsnummer,…
Om een persoonlijk veld toe te voegen, bijvoorbeeld het stamnummer, gaat u als volgt te werk:

  • Klik in het menu links op ‘Deelnemers’ en vervolgens op ‘Opties/Categorieën’.
  • Onder ‘Specifieke gegevens’, klik op ‘Een persoonlijk veld toevoegen’
  • Vul de titel van het veld in, in dit geval: ‘Stamnr’ (een korte titel geeft ook smallere kolommen in de tabellen).
  • Kies uw formaat, in dit geval: ‘Nummer’.
  • Klik op ‘Opnemen’ en sluit het dialoogvenster.
  • Vanaf nu kunt u een stamnummer invoeren voor elke medewerker die in de deelnemerslijst vermeld is of die u eraan toevoegt.

Deze gegevens kunnen vervolgens ook ingeladen worden via de importfunctie.