Waarom TrainUp gebruiken, in plaats van evaluaties op papier?

Waarom TrainUp gebruiken, in plaats van evaluaties op papier?

Het online evalueren heeft een aantal voordelen, o.a.:

  • geen bijkomend werk om de gegevens over te schrijven in een systeem (Excel, Access, e.d.)
  • automatische verwerking van de gegevens: berekening van gemiddeldes, alarmsignaal indien slechte resultaten, vergelijking over verschillende jaren,…
  • de 1e e-mail VOOR de opleiding centraliseert de verwachtingen van de deelnemers en kan aan de opleider worden meegegeven
  • de 2e e-mail NA de opleiding wordt de dag na de opleiding verstuurd: de deelnemer vult het rustig in, en niet snel op het einde van de dag met de opleider naast hem…
  • de 3e e-mail, ENIGE TIJD NADIEN, geeft informatie over de toepassing op de werkplek
  • alle e-mails worden automatisch verstuurd, inclusief eventuele herinneringen
  • de lijnmanagers kunnen worden betrokken : ze krijgen dan ook een link naar de evaluaties van hun team.