Wie heeft toegang tot de gegevens in TrainUp?

Wie heeft toegang tot de gegevens in TrainUp?

  • De persoon die over de algemene toegangscodes beschikt heeft toegang to talle gegevens. Het gaat hier meestal om de coordinator van de opleidingsorganisatie. De codes worden aan de verantwoordelijke per telefoon of per fax doorgegeven, nooit per e-mail.
  • De deelnemers hebben enkel toegang tot hun eigen evaluaties.
  • De opleiders hebben enkel toegang tot de evaluaties van hun eigen opleidingen.
  • Management Information, als systeembeheerder, heeft toegang tot alle gegevens. Het spreekt vanzelf dat de gegevens als volstrikt vertrouwelijk worden beschouwd en enkel worden gebruikt voor de technische opvolging van het systeem. Een vertrouwelijkheidsengagement kan trouwens op aanvraag worden doorgestuurd.