Zien de deelnemers ook hun eigen opleidingshistoriek ?

Zien de deelnemers ook hun eigen opleidingshistoriek ?

Absoluut, deelnemers kunnen op elk moment de lijst bekijken van al hun gevolgde opleidingen.

Tijdens het evaluatieproces krijgen de deelnemers in totaal drie e-mails : een eerste vóór de opleiding en twee nadien. In elke e-mail is de link opgenomen waarmee ze rechtstreeks in hun persoonlijk invulscherm komen. Dit scherm biedt hen de mogelijkheid om door te klikken naar:

  • enkel de lopende opleiding
  • alle gevolgde opleidingen

Hiermee krijgen ze het overzicht van alle opleidingen die ze gevolgd hebben.